CHCESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA, KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE? ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z LUBUSKICH BONÓW SZKOLENIOWYCH. DOFINANSUJEMY NAWET 80% KOSZTÓW ZAJĘĆ. WIĘCEJ NA: WWW.BONY.ZIPH.PL

Wsparcie dla edukacji

05 LUTY 2018 08:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

30 stycznia w Oddziale ZIPH w Barlinku miało miejsce podpisanie porozumienia dot. realizacji międzynarodowego projektu pn. „Umiejętności bez granic".

Działanie to będzie realizowane od września 2018 do sierpnia 2020 w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie WABAR, ZSP Nr 1 w Barlinku, ZSP w Drezdenku, ZS nr 2 w Choszcznie i CKZiU w Strzelcach Kraj. Partnerami zagranicznymi projektu są Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Niemiec oraz Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG z Austrii.

Cele projektu to m.in. zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podwyższenia umiejętności językowych uczniów szkół w ramach zagranicznych praktyk. Nasza Izba będzie odpowiedzialna za praktyczną część edukacji zawodowej w ramach spotkań i warsztatów z przedsiębiorcami.