Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Szkolenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

03 STYCZEŃ 2018 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: "Jednolity Europejski Dokument Zamówienia", które organizujemy 18 stycznia 2018 r. w Gorzowie.

Temat:Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Data: 18 stycznia 2018 r.
Miejsce: siedziba ZIPH w Gorzowie - ul. Kazimierza WIelkiego 1.
Godzina: 9.00 do 14.00.

Koszt udziału w szkoleniu:
1 osoba z firmy: 300 zł netto
2 osoby z firmy: 500 zł netto

 Formularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia:
W 2018 r. wejdą w życie zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. Nowelizacja wprowadzi nie tylko obowiązkową elektronizację zamówień publicznych, ale także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ). Zastąpi on dość obszerną dokumentację, którą do tej pory należało zgromadzić. Przepisy nowelizujące zakładają, że od 18 kwietnia 2018 r. JEDZ będzie mógł zostać złożony tylko w formie elektronicznej. Ponadto powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Niedochowanie formy lub brak bezpiecznego podpisu poskutkuje nieważnością oświadczenia.

Szkolenie poprowadzi:
Marzena Kopacka – prawnik, od 2001 r. kierownik działu zamówień publicznych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Od 2014 r. ekspert zamówień publicznych wydawnictwa prawniczego LEX – autorka ponad 370 opinii dotyczących interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych. Trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Doradca wielu wykonawców na etapie przygotowywania ofert/wniosków, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dokumentów postępowania oraz podczas postępowania odwoławczego.

Program szkolenia:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – co to jest?
2. Jak edytować JEDZ z dokumentu stworzonego przez zamawiającego.
3. Jak prawidłowo wypełnić JEDZ.
4. Jak wypełnić JEDZ w konsorcjum – punkt po punkcie.
5. Co to jest alfa i kiedy ją zaznaczyć.
6. Jak i kiedy złożyć JEDZ w postępowaniach jednostopniowych i dwustopniowych.
7. Jak uzupełniać niekompletnie złożony JEDZ.
8. JEDZ do 18 kwietnia 2018 r. i po elektronizacji zamówień publicznych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o przesłanie na adres: marzena.mlynarczyk@ziph.pl

Szczegółowe informacje: +48 95 739 03 12