Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Lubuski Sejmik Gospodarczy obradował w Dychowie

01 GRUDZIEŃ 2017 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

24 listopada w Dychowie miało miejsce kolejne w tym roku posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Spotkanie władz połączono z seminarium na temat bezpieczeństwa energetycznego w Lubuskiem.

Pierwszą część posiedzenia poświęcono podsumowaniu aktywności sejmiku w ostatnich miesiącach. Organizacja była partnerem dwóch dużych konferencji na temat kształcenia zawodowego oraz zatrudniania cudzoziemców. Podczas posiedzenia, prezydium LSG ustaliło również stanowisko w sprawie Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018.

Po południu członkowie władz sejmiku wzięli udział w seminarium na temat bezpieczeństwa energetycznego w województwie lubuskim. Herbert Leopold Gabryś, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, w swoim wystąpieniu zapoznał zgromadzonych ze stanem polskiej energetyki z uwzględnieniem województwa lubuskiego. Mówił m.in. o konieczności zsynchronizowania strategicznych przedsięwzięć dotyczących górnictwa węgla kamiennego i brunatnego oraz innych dokumentów ze strategią rozwoju energetyki Polski. Podczas seminarium mówiono również o przerwach w dostawie energii spowodowanych anomaliami pogodowymi, groźbach braku dostaw energii dla przemysłu oraz konieczności uaktualniania Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego.