Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Harmonogram konkursów RPO -L 2020 na 2018 rok

23 LISTOPAD 2017 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na rok 2018.

W 2018 roku ogłoszonych zostanie 29 konkursów na łączną kwotę 265 mln zł, w tym:

- 13 konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę: 136,2 mln zł

- 16 konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę: 128,9 mln zł (w tym: 1 konkurs z IP WUP na kwotę 7 mln zł, 3 konkursy z IP ZIT Gorzów na łączną kwotę 7,3 mln zł oraz 5 konkursów z IP ZIT Zielona Góra na łączną kwotę 34,9 mln zł).

Zobacz: harmonogram konkursów RPO L2020 na 2018 rok