Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Jak kształcimy - dokąd zmierzamy

25 PAŹDZIERNIK 2017 20:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Stan szkolnictwa zawodowego i kierunki jego modernizacji były głównymi tematami konferencji, którą ZIPH zorganizowała 25 października w Gorzowie.

Przyczynkiem do debaty była rozpoczęta w tym roku modernizacja kształcenia zawodowego, w ramach której, na proces dostosowania edukacji do rynku pracy przeznaczone w ramach specjalnego programu wdrażanego przez Urząd Marszałkowski są 172 mln zł. W projekcie uczestniczy 31 szkół z obszaru Województwa Lubuskiego. W sumie, do końca 2023 roku, wsparciem objętych zostanie ponad 5000 uczniów.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z systemem kształcenia zawodowego w Niemczech, gdzie od kilku lat z powodzeniem wdrażany jest model edukacji dualnej. W tym samym kierunku zmierza edukacja w Polsce. Obecna podczas konferencji Dorota Igielska reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowała kierunki które obrał resort edukacji, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. – Długi cykl kształcenia nie nadąża za szybko zmieniającym się otoczeniem gospodarczym i zmianami technologicznymi. Dlatego też chcemy wprowadzić mechanizmy, które pozwolą pracodawcom mieć wpływ na kreowanie programów i kierunków kształcenia. Od października rozpoczęły się seminaria branżowe z udziałem pracodawców w całej Polsce, których zadaniem jest stworzenie programu modernizacji podstaw programowych dla poszczególnych kierunków zawodowych. Ministerstwo dostrzega potrzebę praktycznej nauki zawodu – podkreśliła Dorota Igielska.

Podczas konferencji miała również miejsce debata z udziałem przedstawicieli największych lubuskich przedsiębiorstw. Jej celem było wskazanie oczekiwań pracodawców w zakresie kształcenia i wymiana doświadczeń związanych z rekrutacją pracowników. Pracodawcy od kilku lat borykają się z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też coraz częściej spoglądają w kierunku szkół zawodowych. Zmieniająca się szybko myśl technologiczna wymusza na przyszłych pracownikach stałego doskonalenia swoich umiejętności. Dla pracodawców kluczowa jest więc otwartość i chęć nauki młodych ludzi, gdyż dziś firmy często we własnym zakresie szkolą pracowników w ramach przydzielonych im zadań. Ważnym elementem, podkreślanym przez wszystkich uczestników debaty jest również znajomość języków obcych.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję zaznajomić się dobrymi przykładami centrów kształcenia zawodowego, które funkcjonują w naszym regionie. Jednym z nich jest Zespół Szkół Zawodowych prowadzony przez zielonogórską spółkę PBO. Dyrektor szkoły Katarzyna Niedźwiedzka zaprezentowała blaski i cienie prowadzenia placówki, która na lubuskim rynku funkcjonuje już od 50 lat. Szkoła, prócz edukacji na własne potrzeby, szkoli w ramach klas patronackich w kierunkach na które zapotrzebowanie składają lokalni przedsiębiorcy.

Ważnym elementem dyskusji była również prezentacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Biznesu, które ma powstać w Gorzowie w najbliższych latach. Dyrektor Wydziału Edukacji Renata Pliżga zaprezentowała koncepcję CKZiB oraz działania, które prowadzi Urząd Miasta w celu popularyzacji kształcenia zawodowego. O swoich doświadczeniach w tworzeniu tego typu placówki mówił przedstawiciel powiatu żarskiego, gdzie od kilku lat z sukcesami działa Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego funkcjonujące w oparciu o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

Na zakończenie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa podsumowała pierwszy rok realizacji projektu modernizacji kształcenia zawodowego w Lubuskiem. Izba odpowiedzialna była w nim m.in. za organizację staży i praktyk w obu lubuskich stolicach: Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Ponadto Izba realizowała projekt na terenie pięciu powiatów: słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, żagańskiego oraz krośnieńskiego. Do tego należy dodać również gminy: Zbąszynek, Sława, Skwierzyna, Witnica i Dobiegniew oraz trzy szkoły rolnicze w Kamieniu Małym, Bobowicku oraz Henrykowie. Przedstawiciel konsorcjum realizującego projekt – Sylwia Majewska zaprezentowała pierwsze doświadczenia z wdrażania programu. W 2017 r. ZIPH zorganizowała w sumie 995 staży zawodowych dla uczniów, a do współpracy zostało zaangażowanych 418 firm.

Na zakończenie konferencji miał miejsce wspólny lunch, podczas którego dyskutowano m.in. o koniecznych zmianach w systemie edukacji i szerszej współpracy szkół z przedsiębiorcami.

Prezentacje:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Lubuskie Kuratorium Oświaty
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
IHK Magdeburg
Starostwo Powiatowe w Żarach
ZIPH