Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Finansowanie działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej ze środków UE

02 PAŹDZIERNIK 2017 08:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy na  spotkanie informacyjne na temat: "Finansowanie działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020", 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat: "Finansowanie działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020", które odbędzie się 11 października 2017 r. w siedzibie ZIPH przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wielkopolskim w godzinach: od 9.00 do 14.00.

Celem spotkania jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy.

Program spotkania:

BLOK 1
Omówienie głównych typów projektów i źródeł ich finansowania: kryteria oceny projektów.
Rodzaje kosztów kwalifikowalnych podlegających finansowaniu.
Rodzaje wskaźników pojawiających się przy określonych konkursach.
Statystyki i wnioski z dotychczasowych naborów
Analiza harmonogramów pod kątem obowiązujących terminów
Prezentacja systemów wsparcia i źródeł informacji.

BLOK 2
Case study z zakresu projektów B+R dla przedsiębiorców w ramach FE 2014-2020 z uwzględnieniem najczęstszych problemów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektów
Case study z zakresu projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców w ramach FE 2014-2020 z uwzględnieniem najczęstszych problemów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektów

BLOK 3
Funkcjonowanie generatorów wniosków aplikacyjnych dla RPO oraz PO

LUNCH

Możliwość indywidualnych konsultacji dla uczestników spotkania. 

 

Zajęcia poprowadzi ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

UWAGA:
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zgłoszenia:
Tomasz Molski
T: 696-007-665 
E: t.molski@ziph.pl