Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Spotkania na temat bonów szkoleniowych

27 WRZESIEŃ 2017 17:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy do udziału w najbliższych spotkaniach informacyjnych dot. Lubuskich Bonów Szkoleniowych, które organizujemy 3 i 4 października w Gorzowie oraz Słubicach.

Spotkania odbędą się:

Data: 3 paźdiernika 2017 - Słubice
Godzina: 8.30
Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego, ul. Józefa Piłsudskiego 20.

Data: 4 października 2017 - Gorzów Wlkp.
Godzina: 10:00
Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - ul. Sikorskiego 107 - sala 216.

W trakcie spotkania będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Udział w spotkniach jest bezpłatny.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmują pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – do dnia 3 października.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie (95 73 90-378; -377; -386; -380) lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-pn-fundusze-europejskie-na-szkolenia-zawodowe-dla-lubuskich-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow-