Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Wrześniowe posiedzenie Prezydium Izby

19 WRZESIEŃ 2017 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

18 września w Gorzowie obradowało Prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie poświęcone było w głównej mierze bieżącym wydarzeniom organizowanym przez Izbę w najbliższym czasie.

Podczas posiedzenia podsumowano realizowany w trakcie wakacji program staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli lubuskich szkół zawodowych. W ramach powierzonych Izbie przez władze regionalne zadań ZIPH zorganizowała blisko 1000 staży i praktyk w firmach naszego regionu.

Spotkanie było również sposobnością do pierwszych analiz związanych z projektem  "Lubuskie Bony Szkoleniowe". W pierwszej połowie września Izba rozpoczęła nabór wniosków oraz zorganizowała konferencję inauguracyjną, podczas której zaprezentowała możliwości dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców. W ciągu najbliższych trzech lat Izba rozdysponuje blisko 12 milionów złotych na szkolenia, studia i inne formy podnoszenia kwalifikacji. W najbliższych tygodniach w 6 powiatach lubuskiego odbędą się spotkania informacyjne gdzie przybliżać będziemy lokalnym przedsiębiorcom zasady udziału w projekcie. Na 25 października z kolei zaplanowana jest duża międzynarodowa konferencja, na temat rozwoju kształcenia zawodowego w Lubuskiem. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia niebawem na stronie Izby.

Podczas posiedzenia w poczet członków Izby przyjęto 5 firm:

1. TPV Displays Polska Sp. z o.o., ul. Złotego Smoka 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Zakład Wielobranżowy GALWANIZERNIA Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań
3. SECO/WARWICK S.A., ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin
4. MB PNEUMATYKA Sp. z o.o. ul. Rozwojowa 5, 66-100 Sulechów
5. DOMINO NIERUCHOMOŚCI Zenon Bambrowicz; ul. Niecała 15, 65-245 Zielona Góra