Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Lubuski Sejmik Gospodarczy wspiera elektryfikację

11 WRZESIEŃ 2017 07:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Stanowisko w sprawie elektryfikacji linii kolejowej nr 203 oraz rozwój kształcenia zawodowego w Lubuskiem były głównymi tematami wrześniowego posiedzenia władz Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego (LSG), które obradowały w Gorzowie.

Spotkanie to było pierwszym posiedzeniem tego gremium po czerwcowych wyborach, podczas których funkcję Marszałka LSG objął Jerzy Korolewicz. Najważniejszym punktem spotkania było wystosowanie wspólnego stanowiska lubuskich organizacji gospodarczych w sprawie elektryfikacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp. – Krzyż. Wśród postulatów skierowanych do Premier RP Beaty Szydło, Ministra Rozwoju, Wicepremiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka i Prezesa Zarządu PKP PLK S. A. Ireneusza Merchela władze Sejmiku wskazują na sprzyjające okoliczności, jakimi jest trwający aktualnie generalny remont estakady kolejowej w Gorzowie. Ponadto zwracają uwagę na fakt, iż nasi sąsiedzi z za Odry cały czas rozważają elektryfikację na odcinku Berlin Lichtenberg – Kustrin Kietz. Jej realizację strona niemiecka w dużym stopniu uzależnia właśnie od elektryfikacji polskiego odcinka: Kostrzyn nad Odrą – Krzyż. Władze sejmiku zwracają również uwagę na fakt, iż Gorzów Wlkp. jest aktualnie jedynym miastem wojewódzkim bez dostępu do zelektryfikowanej linii kolejowej. Obecnie nie ma możliwości dojazdu z Gorzowa do żadnego większego miasta w Polsce bez przełączania wagonów do innego składu z elektrowozem w Krzyżu.

- Elektryfikacja jest niezbędna nie tylko dla zwiększenia przewozów pasażerskich, ale przede wszystkim – co bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego – przewozów towarowych. Być może w celu realizacji tej inwestycji warto rozważyć zawiązanie polsko-niemieckiego partnerstwa dla realizacji tego projektu z wykorzystaniem finansowania z funduszy UE przeznaczonych na tworzenie europejskich korytarzy transportowych– mówi Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Jerzy Korolewicz.

Drugim ważnym tematem, poruszonym podczas wrześniowych obrad był realizowany w naszym województwie projekt dot. modernizacji kształcenia zawodowego. Lubuski Sejmik Gospodarczy chce się aktywnie włączyć w proces dostosowywania edukacji zawodowej do wymagań pracodawców. Dlatego też 25 października zorganizuje w Gorzowie dużą międzynarodową konferencję na temat modeli kształcenia dualnego. Jej celem będzie m.in. zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz debata na temat oczekiwań pracodawców.

 Stanowisko Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w sprawie elektryfikacji (pdf)

Biuro Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów WIelkopolski
Obsługa biura:
Marzena Młynarczyk
T: +48 95 739 03 12
E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl