Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Izba zainaugurowała projekt Lubuskie Bony Szkoleniowe

07 WRZESIEŃ 2017 15:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

7 września w Hotelu Mieszko w Gorzowie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zainaugurowała start projektu dotyczącego Lubuskich Bonów Szkoleniowych. 

Tego samego dnia rozpoczął się również nabór wniosków dla przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonego przez Izbę projektu mogą ubiegać się nawet o 35 tysięcy złotych na szkolenia i kursy dla swoich pracowników.

W ramach projektu sfinansować będzie można m.in. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, coaching oraz egzaminy certyfikujące. W zależności wielkości firmy poziom wsparcia na wybrane przez przedsiębiorców działania może wynieść nawet 80 % kosztów.

O dofinansowanie w Izbie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na obszarze subregionu gorzowskiego, tj.: w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w mieście Gorzów Wielkopolski.

- W ciągu najbliższych dwóch lat Izba rozdysponuje wśród lubuskich przedsiębiorstw blisko 12 milionów złotych. Z dofinansowania będzie mogło skorzystać w sumie 350 firm. – mówi Jerzy Korolewicz, prezes ZIPH.

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo wynosi 35 tysięcy złotych, przy czym pamiętać należy, że wartość dofinansowania dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 8,5 tysiąca zł.

- Do końca bieżącego roku nabór dedykowany jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy wydelegują pracowników należących do tzw. grup priorytetowych tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia – mówi Kamila Szwajkowska, koordynator projektu.

Aby usprawnić system przyjmowania wniosków Izba stworzyła dedykowany system informatyczny, poprzez który przedsiębiorcy mogą aplikować o środki na szkolenia. Wszelkie niezbędne informacje o projekcie oraz elektroniczny generator wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie: www.bony.ziph.pl. Ponadto utworzona została specjalna infolinia. Pod numerem telefonu +48 732 732 650 zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie.

INFOLINIA: +48 732 732 650          STRONA PROJEKTU: bony.ziph.pl          GENERATOR WNIOSKÓW: psf.ziph.pl          

Do pobrania:

 Prezentacja projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe - Kamila Szwajkowska - Koordynator projektu

 Prezentacja Bazy Usług Rozwojowych - Elżbieta Wulbach - Konsultant PSF

 Prezentacja systemu informatycznego i generatora wniosków - Anna Wesołowska - Konsultant PSF

 Galeria zdjęć: