Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Szkolenie: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

05 CZERWIEC 2017 08:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat: "Minimalne wymagania w zakresie BHP. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy", które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Oddziale ZIPH w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15 w godzinach: od 10.00 do 13.15.

Program szkolenia:

10.00 – 11.30
Maszyny i urządzenia – wymagania minimalne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykładowca: inż. Jerzy Łaboński, nadinspektor pracy.

11.30 – 11.45
Przerwa


11.45 – 13.15
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – ocena ryzyka zawodowego (podejmowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko wypadków, procedury postępowania powypadkowego w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, świadczenia przysługujące z tytułu wypadku lub choroby zawodowej).
Wykładowca: mgr inż. Roman Burghardt, starszy inspektor pracy – specjalista.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 16 czerwca 2017 r.
Zgłoszenia: Kamila Szmigielska
T: 537 544 808
E: biurozagan@ziph.pl