Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Prawo zamówień publicznych w projektach UE

31 MAJ 2017 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego szkoleniu na temat prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE. 

Data: 8 czerwca 2017 
Godzina: 9.00 do 15.00
Miejsce: Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3-4 - Sala sesyjna.

Prowadzący szkolenie: Info Biz Tech z Warszawy.

Program:
8.45-9.00
Powitanie uczestników
9.00-10.30
Aktualny stan prawny wraz z planowanymi zmianami dotyczącymi zamówień publicznych oraz przepisów około zamówieniowych
- Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia
- Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego
10.30-10.45
Przerwa
10.45-12.15
Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej
12.15-12.45
Przerwa
12.45-13.45
- Warunki udziału w postępowaniu
- Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy
- Problematyka podwykonawstwa w systemie zamówień publicznych
13.45-14.00
Przerwa
14.00-15.00
Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych
- Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 € netto, wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego

Formularz zgłoszeniowy: tutaj

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119.