Zapraszamy do udziału w IX edycji Lubuskiego Lidera Biznesu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br.

Walne Zgromadzenie członków Izby

18 MAJ 2017 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, które odbędzie się 29 maja br. w Marinie Gorzów. 

Data: 29 maja 2017 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: Marina Gorzów - Al.11-go Listopada 91 k w Gorzowie Wielkopolskim.

 Program Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady z działalności ZIPH w 2016r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego ZIPH za 2016r.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ZIPH za 2016r.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Prezentacja projektów realizowanych przez ZIPH w 2017 roku:
     • Modernizacja kształcenia zawodowego w Lubuskiem.
     • Lubuskie Bony Szkoleniowe.
9. Podjęcie uchwał.
10. Wolne wnioski.
11. Podsumowanie, poczęstunek i rozmowy biznesowe.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25 maja 2017 r. pod numerem telefonu: +48 95 739 03 11 lub drogą mailową na adres: sekretariat@ziph.pl

Mapa dojazdu: