Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Szkolenie nt. dotacji unijnych

10 MAJ 2017 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

W Lubuskiem ruszają kolejne szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO – Lubuskie 2020.

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Planowany termin naboru: 31 maja 2017 – 14 czerwca 2017.


Działanie zakłada rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na rynkach zagranicznych (eksporterów oraz inwestorów), koncentrujące swoją działalność na rynkach zagranicznych, nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu. Wsparcie zostanie ukierunkowanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom z województwa lubuskiego a także na zwiększenie świadomości konsumentów i producentów zagranicznych na temat polskiej oferty eksportowej.
Szkolenie w Gorzowie Wielkopolskim

Data: 18 maja 2017 r.,
Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29.
Godzina 10.00

Program:
9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:45 Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ II (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 -11:45 Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ III (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
11:45 - 12:00 Najczęściej popełniane błędy.
Pytania uczestników szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy: klik