Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Szkolenie: 100 ułatwień dla przedsiębiorców

12 KWIECIEŃ 2017 14:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy na kolejne zajęcia przygotowane przez Izbę wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń dla członków ZIPH.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono zmiany w wielu ustawach a ich celem jest redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego a także zmniejszenie uciążliwości kontroli. Większość przepisów nowej ustawy weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

Data: 25 kwietnia 2017 r.
Godzina: 9.00-15.00
Miejsce: Sala szkoleniowa ZIPH, ul. Kaz. WIelkiego 1 w Gorzowie Wlkp.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rejestracja udziału w szkoleniu:
Tomasz Molski
T: 696 007 665
E: t.molski@ziph.pl

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia:

1. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
     • Kontrola działalności gospodarczej.
     • Zmiana stanowiska organu i jej konsekwencje.
     • Obowiązkowe dane w CEIDG.
     • Zawieszenie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
2. Zmiany w Kodeksie cywilnym.
3. Zmiany w ustawie o rachunkowości.
4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu wypadkowym.
5. Zmiany w kodeksie pracy.
     • Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, fundusz świadczeń socjalnych.
     • Nowy wzór i zasady wystawiania świadectwa pracy.
     • Pozostałe zmiany w prawie pracy.
6. Zmiany w przepisach podatkowych.
     • Ordynacja podatkowa.
     • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
7. Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
     • Sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu
     • Zwiększenie ochrony wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych
     • Pozostałe zmiany.
8. Prawo budowlane i pozostałe zmiany.
9. KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
10. Ulga na innowacje
11. Konstytucja Biznesu
12. Dyskusja z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie poprowadzi:
Justyna Maćkowiak - doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie prawa podatkowego, dyrektor Centrum Biznesu.