Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Podpisanie umowy na Lubuskie Bony Rozwojowe

06 KWIECIEŃ 2017 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

6 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie Izbowego projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”. 

Na mocy podpisanej umowy w ciągu najbliższych trzech lat Izba rozdysponuje wśród lubuskich przedsiębiorstw blisko 15 milionów złotych na kursy i szkolenia. Z dofinansowania będzie mogło skorzystać w sumie 350 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Działania w ramach projektu będą polegały na zapewnieniu firmom z sektora MŚP oraz ich pracownikom, możliwości skorzystania z pomocy o charakterze szkoleniowym i doradczym poprzez funkcjonowanie Bazy Usług Rozwojowych oraz Podmiotowego Systemu Finansowania. W ramach projektu, w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2019 r., wsparcie otrzyma w sumie 1500 pracowników oraz 350 przedsiębiorców.

Lubuscy przedsiębiorcy – w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania – będą mogli uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).

Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów rozwojowych.

Z usług projektowych będą mogły skorzystać MŚP mające swoją siedzibę oraz prowadzące działalność gospodarczą na obszarze subregionu gorzowskiego, w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w mieście Gorzów Wielkopolski.

W zależności od grupy docelowej lub rodzaju usługi rozwojowej poziom dofinansowania usługi może wynosić od 60 do 80 % w ramach udzielanej pomocy de minimis lub mniej w przypadku pomocy publicznej.

Co zrobić, aby skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe?

KROK 1. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Baza Usług Rozwojowych jest obsługiwana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza ta jest platformą ofert szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, usług doradczych itp. Rejestracja w BUR jest obligatoryjna zarówno dla firm/ instytucji szkoleniowych, pragnących zaoferować swoje usługi, jak również dla przedsiębiorstw zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do usług rozwojowych.

KROK 2. Zgłosić wniosek do Operatora PSF.
Wniosek będzie można złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego PSF – jego uruchomienie nastąpi najpóźniej na początku września 2017r.

KROK 3. Wybrać ofertę usługi rozwojowej z Bazy Usług Rozwojowych.