Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Izba partnerem Miasta Zielona Góra

17 MARZEC 2017 12:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w najbliższych latach będzie partnerem Miasta Zielona Góra w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

7 marca Urząd Miasta w Zielonej Górze poinformował o rozstrzygnięciu konkursu ofert na nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formuła ZIT w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja,8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego– projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach w/w działania nasza Izba będzie odpowiedzialna za:
- organizację i realizację praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów u pracodawców i w przedsiębiorstwach.
- organizację i realizację praktyk lub staży dla nauczycieli u pracodawców i w przedsiębiorstwach.

Łącznie będzie to ponad 2000 staży i praktyk.