Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Zakończyliśmy I edycję Izbowych MBA

06 MARZEC 2017 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Izba zakończyła I edycję studiów MBA. Przez blisko 2 lata 16 osobowa grupa złożona z menadżerów lubuskich firm doskonaliła swoje umiejętności w zakresie zarządzania.

Realizowany przez Izbę w Lubuskiem program szkoleniowy to efekt współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Program nauczania dla naszych członków opierał się na klasycznym programie MBA, wzbogaconym o problematykę ważną dla polskich przedsiębiorstw. Obejmował on swoim zakresem m.in. takie dziedziny jak: księgowość, finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem i korzystanie z systemów informacji, prawo, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Po zakończeniu studiów, w pierwszy weekend marca br., nasi uczestnicy zdali egzamin końcowy.

- Dyplomy MBA są cenione w środowisku menedżerów przedsiębiorstw, ale także osób prowadzących własne firmy, potwierdzają bowiem posiadanie wysokich kwalifikacji i sprzyjają karierze zawodowej, pomagają organizacjom w rozwoju i przetrwaniu na konkurencyjnym rynku – mówi Stanisław Owczarek, dyrektor Izby.

 

  O przebiegu studiów rozmawiamy z Martą Jakowicką, dyrektor ds. handlowych w firmie M&J. 

 - Czy studia MBA są potrzebne?
- Studia MBA są dodatkową formą kształcenia, kładącą nacisk na praktykę, to przede wszystkim budowanie umiejętności menedżerskich, analiza przypadków biznesowych (tzw. case studies), praca w grupie pozwalająca na wzajemną wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów, które mogą okazać się bardzo cenne w przyszłości. To studia dla bardzo wymagających praktyków, którzy pozyskaną wiedzę mogą odnieść do realnych przykładów w firmie.

- Co Pani dały studia?
- Przede wszystkim uporządkowałam i poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu najnowszych metod zarządzania finansami oraz zespołem. Wymieniłam się doświadczeniami z kolegami, głównie w aspekcie rozwiązywania praktycznych problemów, case studies z innych branż, sektorów czy biznesów. Nauczyłam się patrzeć z pespektywy na bardziej złożone wyzwania oraz zagadnienia biznesowe.

- Na jaki temat pisała Pani pracę?
- Strategia budowy marki firmy M&J, w której umieściłam między innymi badania potrzeb rynku, strategię budowy i wyróżnienia się na tle innych firm.

- Co najbardziej Będzie Pani pamiętać ze studiów?
- Przede wszystkim kolegów i koleżanki, z którymi spędziłam cudowny czas. Czas wymiany doświadczeń oraz poszerzenia horyzontów myślowych. Z drugiej strony, wspaniali wykładowcy. Długo będę pamiętać zajęcia z nowoczesnego marketingu a także negocjacji w aspekcie neurolingwistycznego programowania. A także inne case studies z prawa, finansów czy rozwoju osobistego menadżera.

- Jakie są Pani dalsze plany na edukacyjną przyszłość?
- Plany są, tylko trzeba je umiejętnie pogodzić z dotychczasowymi obowiązkami służbowymi, jak i rodzinnymi. Większa część naszej grupy, łącznie ze mną, będzie kontynuować studia na MBA Executive Business Trends. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w kwietniu.

- Dziękuję.

W związku ze sporym zainteresowaniem, Izba w kwietniu rozpoczyna kolejną edycję studiów. Szczegółowe informacje tutaj: