Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Szkolenie - Przywództwo a budowanie zespołów (brak wolnych miejsc)

01 MARZEC 2017 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Nasza Izba wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenie dla członków ZIPH. Temat to: Przywództwo a budowanie zespołów.

Data: 21 marca 2017 r.
Miejsce: sala wykładowa ZIPH, ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp.
Godzina: 9.00 do 15.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rejestracja: Tomasz Molski, tel. 696 007 665, E-mail: t.molski@ziph.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie poprowadzi:
Janusz Szewczyk – trener biznesu, doświadczony praktyk w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji.

Program zajęć: 

1. Zasady funkcjonowania zespołu
• grupa a zespół
• etapy budowania zespołu
• cechy efektywnego zespołu
• rola i zadania lidera w zespole

2. Role w zespole ze szczególnym uwzględnieniem roli lidera
• role zadaniowe
• role ważne dla istnienia i rozwoju zespołu
• role utrudniające istnienie i rozwój zespołu
• moja rola w zespole – kwestionariusz

3. Komunikacja w zespole a zadania lidera
• doskonalenie umiejętności słuchania
• radzenie sobie z trudnościami w komunikacji
• filary skutecznej komunikacji

4. Budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu a rola lidera
• integracja
• budowa zaufania
• czynniki wpływające na atmosferę w zespole

Celem szkolenia jest przygotowanie do tworzenia skutecznego i efektywnego zespołu, zarządzania nim oraz współpracy. Podczas szkolenia rozwijane będą wśród uczestników umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji, grupowego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i budowania atmosfery sprzyjającej realizacji celów.