Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Misja Gospodarcza do Ameryki Środkowej

28 LUTY 2017 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Krajowa Izba Gospodarcza w dniach od 18 do 24 marca 2017 r. organizuje misję gospodarczą polskich przedsiębiorców do Hondurasu i Panamy.

 

Program misji w obejmuje:

– Forum Biznesu Polska- Honduras w Tegucigalpa + spotkania B2B
– spotkania oficjalne w Zrzeszenie Firm Prywatnych oraz z Stowarzyszeniu Handlu i Izbie Turystki w Hondurasie
–  Forum Biznesu Polska- Panama w Panama City a + spotkania B2B
– spotkanie z zarządem strefy wolnocłowej Colon w Pandemie
– spotkanie z zarządem portu panamskiego oraz spotkania oficjalne w resortach gospodarczych

Panama wyróżnia się w regionie dynamicznym wzrostem gospodarczym. Rozwój gospodarki opartej na usługach i ulgach podatkowych, przyciąga inwestycje. Kanał Panamski obecnie przechodzi przebudowę, a inwestycje w budownictwo i rozwój infrastruktury przyciągają największe światowe firmy. Panamski sektor bankowy oraz Strefa Wolnocłowa w Colón przyciąga biznes z całego świata.  Świetnie rozwija się także sektor turystyczny.

Honduras: do głównych towarów importowanych należą: maszyny i urządzenia, paliwa, farmaceutyki, dobra przemysłowe i samochody, natomiast podstawą eksportu Hondurasu wciąż pozostają kawa i banany, które stanowią 35% jego całkowitej wartości. Kolejne miejsca zajmują: produkty rybołówstwa, złoto, olej palmowy i drewno. Stany Zjednoczone były w 2015 r. głównym partnerem handlowym Hondurasu – na rynek amerykański kierowane jest 36% eksportu, towary sprowadzane z USA stanowią 35,2% całości importu. Kolejnymi po Stanach Zjednoczonych odbiorcami eksportu Hondurasu są UE (10%), Gwatemala (8,7%), Salwador (8,5%) i Gwatemala (6%); natomiast najwięcej towarów sprowadzanych także z Chin (13.6%), Gwatemali (9,2%), UE (7%), Meksyku (6,6%), Salwadoru (5,1, handlu elektronicznego, przepisów fitosanitarnych i mechanizmów rozwiązywania sporów.

W dniu 25 czerwca 2012 r. w Luksemburgu Polska podpisała Umowę ustanawiającą stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Ameryką Środkową, z drugiej strony, zakładającą ustanowienie strefy wolnego handlu między ugrupowaniami. Ceremonia podpisania umowy przez UE oraz kraje Ameryki Środkowej (Kostaryka, Honduras, Salwador, Gwatemala, Nikaragua i Panama) odbyła się w dniu 29 czerwca 2012 r. w Tegucigalpie (Honduras).  Prognozowany jest minimalny wzrost PKB (do ok. 2,3 mld euro rocznie – 0,0%) oraz eksportu i importu (0,01%) w UE w wyniku implementacji kompleksowej umowy o wolnym handlu w długim okresie. Korzyści dla poszczególnych krajów Ameryki Środkowej w długim okresie kształtują się na poziomie: 0,5-3,5% roczny wzrost PKB, 3,4-17,7% eksportu oraz 2,0-20,9% importu – w zależności od kraju.

Za branże perspektywiczne we wzajemnych stosunkach gospodarczych uznaje się: sektor energii odnawialnej, ochrony środowiska, zrównoważony rozwój: budownictwo i infrastruktura, współpraca naukowa – techniczna, IT-ICT i oczywiście sektor turystyczny, maszynowy i rolno- spożywczy.

Zainteresowanych udziałem w misji prosimy o pilny kontakt oraz REJESTRACJĘ ONLINE

Bliższych informacji nt. misji do Hondurasu i Panamy udzielą:

Biuro Współpracy z Zagranicą
Monika Sasiak,
tel: 22 6309723,
msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
tel: 22 6309783,
mnowakowska@kig.pl