Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Misja Gospodarcza na Białoruś

27 WRZESIEŃ 2016 08:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Mińska i Homla (Białoruś) w dniach 23-27 października 2016 r.

Misji towarzyszy uczestnictwo w XX Jubileuszowym Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku, organizowanym przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową, w ramach którego odbędzie się giełda kooperacyjna pomiędzy uczestnikami z Polski i Białorusi.

Projekt programu misji:

Dzień 1: transport (przelot plus przejazdy) do Mińska do miejsca zakwaterowania koordynowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Wyjazd z Zielonej Góry, przejazd do Berlina lub Warszawy, przelot do Mińska.

Dzień 2: udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym (w tym spotkania kooperacyjne b2b).

Dzień 3: transport do Homla - do miejsca zakwaterowania koordynowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Homlu, spotkania kooperacyjne b2b w Homlu.

Dzień 4: spotkania kooperacyjne b2b w innym mieście Obwodu Homelskiego, wizyty studyjne w wybranych białoruskich przedsiębiorstwach, wizyty studyjne w Homelskim Parku Naukowo-Technologicznym lub na terenach inwestycyjnych Homelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Homel-Raton”.

Dzień 5: spotkanie z przedstawicielem WPHI, transport powrotny (przejazd plus wylot) z Homla/Mińska do Zielonej Góry.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany maksymalny koszt ok 1 000 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Misja odbędzie się w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

Termin rekrutacji: od 27 września od godziny 14:00 – do 3 października do godziny 12:00.